All for Joomla All for Webmasters

O abordare interdisciplinară a educației

O abordare interdisciplinară a educației

Problemele pe care le are în față societatea actuală nu țin seama de granițele arbitrare ale disciplinelor de studiu. Ele sunt complexe, compliate, depind unele de altele și se influențează reciproc. Din ce în ce mai mulți profesori sunt preocupați de o abordare multidisciplinară și interdisciplinară a curriculum-ului.

Potrivit lui C. Cucoş, interdisciplinaritatea este o ,,modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării, cu implicaţii asupra întregii strategii de proiectare a curriculum-ului, care oferă o imagine unitară asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ şi care facilitează contextualizarea şi aplicarea cunoştinţelor şcolare, în diferite situaţii de viaţă”.

Multidisciplinaritatea are în vedere abordarea unei teme sau probleme din perspectiva mai multor discipline. De exemplu, un tablou de Nicolae Grigorescu poate fi discutat nu numai din perspectiva istorie artei, ci și a istoriei României sau a istoriei religiilor.

Învățarea care are în centrul său o abordare transdisciplinară depășește limitele disciplinelor școlare, fiind totodată legată de mai multe discipline școlare. Este o învățarea autentică, propune noi perspective și este preocupată de chestiuni de interes pentru societatea actuală. Educația transdiciplinară sau transcurriculară este potrivită unor trepte superioare de școlarizare, cum ar fi liceul.

Pentru ciclul primar și preșcolar sunt foarte potrivite abordările interdisciplinare ale predării și învățării. Educația interdisciplinară are în centrul său o serie de teme care sunt folosite ca pretexte pentru a transmite/însuși cunoștințe specifice mai multor discipline de studiu.

De exemplu, abordând într-o manieră integrată tema ,,La piață”, noi am implicat curriculumul mai multor discipline. O astfel de temă a fost un pretext pentru a învăța despre bani, despre fructe și legume, despre formule de adresare, despre traversarea străzii, despre igienă și sănătate, despre alimentație, despre interacțiunea cu adulții și cu alți copii, despre culori și tehnici de lucru în artele vizuale etc.

Prin intermediul acestei teme au fost dezvoltate capacitățile de comunicare, de ascultare și înțelegere, dar și dezvoltarea gândirii logice sau capacitatea de rezolvare de probleme. Activitățile didactice au fost organizate atât în sala de clasă, dar și în piață, efectiv.

O astfel de abordare este orientată spre viață și spre rezolvarea de probleme, fiind atrăgătoare din punctul de vedere al copiilor. Ea răspunde principiilor didactice privitoare la însușirea conștientă și activă a cunoștințelor, la educația prin acțiune, principiul integrării teoriei cu practica, principiul stimulării şi dezvoltării motivaţiei pentru învăţare, principiul intuiției, principiul sistematizării și continuității sau principiul respectării particularităților de vârstă.

O altă temă pe care am folosit-o ca pretext a fost cea despre ,,Pânze minunate şi păianjeni fioroşi păianjeni”. Această temă s-a aflat în centrul unui proiect interdisciplinar de două săptămâni care a urmărit însușirea unor cunoștințe despre păianjeni. Păianjenii au fost studiaţi prin comparaţie cu insectele, proiectul fiind precedat de o unitate de învăţare despre insecte. Elevii au descris şi comparat organisme din lumea vie, observând diferenţele dintre păianjeni şi insecte (păianjenii au opt picioare şi corpul format din două regiuni, în vreme ce insectele au şase picioare, iar corpul este format din trei regiuni). Au observat şi descris diferite habitate în care trăiesc păianjenii. Atunci când a fost posibil, au observat, în condiţii de siguranţă, păianjenii şi pânzele acestora. Cu această ocazie, elevii au învățat totodată să respecte lumea vie.

Competențele vizate au provenit din cadrul a trei disciplne de studiu: matematică și explorarea mediului, comunicare în limba română, arte vizuale și abilități practice.

Întrebările esențiale pe care le-a avut în centrul său proiectul au fost: Cum recunoşti un păianjen? Este păianjenul o insectă? Unde trăiesc păianjenii? Sunt păianjenii periculoşi pentru oameni? Ce beneficii/foloase pot aduce păianjenii omului? Ce faci dacă întâlneşti un păianjen?

La sfîrșitul proiectului, obiectivele avute în vedere au fost atinse, copiii fiind capabili să descrie şi identifice un păianjen (în funcţie de părţile componente: numărul de picioare şi regiunile corpului), să compare păianjenii cu insectele, să înţeleagă şi descrie relaţia dintre păianjeni şi mediile lor de viaţă, să înţeleagă diferenţa dintre păianjenii periculoşi şi cei inofensivi, să observe insecte şi păianjeni în mediul lor de viaţă, fără a le face rău, să înţeleagă cum îşi prind păianjenii prada, să realizeze mesaje orale şi scrise despre păianjeni, să confecţioneze păianjeni din materiale diferite.

 

  1. C. Cucoş, C. (coordonator), Psihopedagogie, Polirom, Iaşi, 1998
  2. Basarab Nicolescu, The transdisciplinary evolution of learning