CUM EVALUĂM LA BUTTERFLY

Butterfly aplică cu consecvență formele de evaluare propuse prin documentele școlare și curriculare: evaluări inițiale, sumative, evaluări naționale prevăzute de noua lege a educației.

 

La sfârșitul fiecărui an școlar, părinții primesc portofoliul personal de evaluare al copilului, ce cuprinde și o descriere riguroasă a progresului școlar al acestuia în termeni de comportamente și competențe dovedite în timpul activităților școlare, precum și o caracterizare din partea consilierului psihopedagog.

 

La finalul fiecărui modul al cursului opțional ales, părinții primesc o evaluare a evoluției copilului.