DE CE ALEGEM BUTTERFLY?

Butterfly Drumul Taberei - Educatie cu drag

Într-un un mediu educațional prietenos, conținuturile activităților sunt abordate într-o manieră interdisciplinară, prin tehnici de dezvoltare a gândirii critice și creative, de predare interactivă care pun copiii în fața unor experiențe de învățare în contexte naturale (învățare aventură / de tip expedițional).

 

Învățarea este centrată pe copil, numărul mic de copii la grupă/clasă permite plasarea acestuia ca individ unic în centrul actului de învățare; fiecărui copil i se asigură suportul pentru a-și însuși noțiunile în ritm propriu.

 

În cadrul activităților valorizăm schimburile intelectuale și verbale între copii, mizând pe o logică a învățării care ține cont de opiniile acestora și cultivăm respectul pentru puncte de vedere și idei diferit exprimate.